Dieselmotortechnologie

In de afgelopen jaren zijn moderne dieselmotoren steeds schoner geworden. Met andere woorden: deze motoren zijn minder vervuilend en stoten dampen uit die minder schadelijk zijn. Dieselmotoren stoten zelfs minder kooldioxide uit dan benzinemotoren en veel fabrikanten van dieselmotoren beweren dat de meeste schadelijke stoffen van dieseluitstoot in aanzienlijke mate zijn gereduceerd.

Uit oogpunt van milieu zijn doorbraken als deze veelbelovend. Het is altijd een goed idee schadelijke uitlaatgassen en deeltjes te verminderen. Het is echter goed om te onthouden dat dieseluitstoot nooit volledig schoon is en dat nooit zal zijn. Specifieke beroepen, zoals brandweerlieden, monteurs, operators en anderen, worden geconfronteerd met een groter gezondheidsrisico vanwege langdurige blootstelling aan uitlaatgassen van dieselmotoren.

Een onderzoek dat is gepubliceerd in Particle and Fibre Toxicology toont aan dat er nog steeds veel zorgen zijn over de uitstoot van door verbrandingsmotors geproduceerde ultrafijne deeltjes die kleiner zijn dan 10nm met een minimale massa. Deze nanodeeltjes zijn niet gemakkelijk te meten bij de uitlaatgassen en in de atmosfeer. Er is ook onzekerheid over de biologische activiteit van deze stoffen, maar dat betekent niet dat wij ze kunnen negeren.

Nanodeeltjes kunnen zich bij inademing hiervan afzetten in de ademhalingswegen. Deeltjes die kleiner zijn dan 100nm bereiken de bloedstroom en kunnen worden aangetroffen in andere organen dan de longen. Deze stoffen hebben niet alleen nadelige effecten voor de ademhalingswegen en het cardiovasculaire systeem, maar ook voor andere organen. Sommige nanodeeltjes zijn nóg kleiner dan 10nm. Stelt u zich eens voor wat hiervan het gezondheidseffect kan zijn. Dit kan ernstiger zijn dan je zou verwachten van de zeer lage massaconcentraties van deze deeltjes.

Het is voor fabrikanten van dieselmotoren te vroeg om te zeggen dat nieuwe verbrandings- en uitlaattechnologie de meeste schade van dieseluitstoot heeft geëlimineerd. Dit kan waar zijn voor de uitstoot van koolstofoxide en stikstofoxide, maar kleinere deeltjes die gevaarlijker zijn, worden niet gefilterd, Dit houdt in dat het werken aan voertuigen met draaiende motoren in een afgesloten omgeving nog steeds een groot gezondheidsrisico vormt. Ook brandweerkazernes en andere soorten remises waar hulpverleningsvoertuigen gestald staan vormen nog steeds een gezondheidsrisico voor de personeelsleden.

Voor een veilige en gezonde werkomgeving is het niet raadzaam alleen te vertrouwen op de technologie en beweringen van autofabrikanten, maar is het altijd beter om afzuigsystemen voor de uitlaatgassen van voertuigen te gebruiken.