Onderhoud

WAAROM EEN SERVICECONTRACT BIJ OVERLANDER BV?

Het jaarlijks (laten) controleren en onderhouden van hefbruggen is volgens de Arbo-wet verplicht. Werkgevers zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. De verplichting van onderhouden en keuren geldt voor alle hefsystemen binnen een bedrijf. Neem het RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen op in uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

Buiten de verplichte keuring vanuit de Arbodienst, eist de Dienst wegverkeer (RDW) dat een bedrijf dat autokeuringen (APK) uitvoert, deze keuring verricht op een hefbrug die is gekeurd door een door het RDW erkend keurmerk. Het keurmerk “RAI Keurmerk Hefbruggen”  van de RAI vereniging is een erkend keurmerk. Minimaal één keer per jaar dient een hefbrug te worden onderhouden en gekeurd. Dat kan aan de hand van het Keurmerk Hefbruggen. Dankzij dit keurmerk is de veiligheid van een hefbrug beter gewaarborgd.

Overlander B.V. is deelnemer van dit keurmerk en werkt met een checklist. Deze checklist bestaat uit controleaspecten die benoemd zijn in de EN NEN 1493. De laatste norm wordt op Europees niveau bepaald. Er wordt nog wel eens aangenomen dat het keurmerk zelf de regels bepaald, maar dat is niet het geval. Alle controleaspecten zijn beschreven en terug te vinden in de genoemde normen.

De keurmeesters van het RAI Keurmerk Hefbruggen worden een aantal malen per jaar door een onafhankelijke instantie “Liftinstituut” beoordeeld en voert steekproeven uit op de keuring van de keurmeesters om de kwaliteit van het Keurmerk te garanderen.

Het RAI Keurmerk Hefbruggen is het enigste keurmerk in Nederland die wordt beoordeeld door een onafhankelijke instantie t.o.v. overige keurmerken.

Na het uitvoeren van de keuring wordt deze afgemeld in de database van de RAI vereniging.

Bovenstaande maatregelen zorgen ervoor dat u met veilig- en goed onderhouden materiaal binnen uw onderneming werkt. Bijkomend voordeel is dat goed en degelijk onderhouden materiaal de kans op storingen verkleint en de levensduur van het materiaal verlengt.

ONDERHOUD EN KALIBRATIE APK MEETMIDDELEN

Om correcte metingen te blijven verrichten door middel van een Remmentestbank of Emissie apparatuur dienen deze jaarlijks onderhouden en gekalibreerd/gecertificeerd te worden. Als RDW-erkenninghouder dient u uw APK Meetmiddelen jaarlijks te laten certificeren.

Overlander B.V. als onderzoek gerechtigde die namens het Nederlands Meetinstituut (NMI) de meetmiddelen onderzoekt, keurt en registreert, leggen wij de goedkeuringsdatum van de meetmiddelen in het register vast en melden wij uw meetmiddel af op uw RME (Registatie Meetmiddelen) van het RDW.

Het uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud aan uw Remmentestbank en Emissie apparatuur is noodzakelijk daar het een meetmiddel betreft met correcte metingen.

VOORDELEN VAN EEN SERVICECONTRACT

- U hoeft niet zelf in de gaten te houden dat de werkplaatsapparatuur weer aan onderhoud toe is;
- Uw werkplaatsapparatuur blijft tip top in orde waardoor u langer plezier heeft van de apparatuur;
- Uw veiligheid en dat van uw medewerkers wordt gewaarborgd.

WERKWIJZE SERVICECONTRACT

Overlander B.V. biedt u, als uw equipment leverancier, de mogelijkheid om een voordelig onderhoudscontract af te sluiten om zowel aan de eisen van de Arbo-wet als die van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te voldoen.

Wij ontvangen graag de gegevens van uw werkplaatsapparatuur zodat wij deze in het servicecontract kunnen verwerken. Deze zullen wij vervolgens per mail naar u versturen.

Na ontvangst van het servicecontract zullen wij contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een eerste onderhoudsbeurt aan de hefbruggen en meetmiddelen. . 

Elke 12 maanden nemen wij contact met u op voor de volgende jaarlijkse controle/onderhoudsbeurt, indien het APK hefbruggen betreft zullen wij deze dan ook keuren volgens “RAI Keurmerk Hefbruggen” De Meetmiddelen zullen worden gekalibreerd en melden wij af op uw RME.


Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op met onze serviceafdeling, telefoonnummer 036 – 521 92 00 of mailadres info@overlander.nl